|/celebrai-o-sangue-tabs-marco-telles|Celebrai o sangue|Marco Telles|marco-telles.jpg |/pela-gloria-do-rei-tabs-marco-telles|Pela glória do rei|Marco Telles|marco-telles.jpg |/emanuel-voce-nao-esta-so-tabs-marco-telles|Emanuel (você não está só)|Marco Telles|marco-telles.jpg |/cancao-do-cristao-medieval-tabs-marco-telles|Canção do cristão medieval|Marco Telles|marco-telles.jpg |/bem-melhor-pra-mim-tabs-marco-telles|Bem melhor pra mim|Marco Telles|marco-telles.jpg |/fazer-tua-vontade-tabs-marco-telles|Fazer tua vontade|Marco Telles|marco-telles.jpg |/tua-graca-me-basta-tabs-marco-telles|Tua graça me basta|Marco Telles|marco-telles.jpg |/confissao-tabs-marco-telles|Confissão|Marco Telles|marco-telles.jpg |/se-foi-tabs-marco-telles|Se foi|Marco Telles|marco-telles.jpg |/aquele-que-comecou-tabs-marco-telles|Aquele que começou|Marco Telles|marco-telles.jpg |/a-promessa-tabs-marco-telles|A promessa|Marco Telles|marco-telles.jpg |/amem-para-sua-gloria-tabs-marco-telles|Amém (para sua glória)|Marco Telles|marco-telles.jpg |/dependo-tabs-marco-telles|Dependo|Marco Telles|marco-telles.jpg |/o-verbo-tabs-marco-telles|O Verbo|Marco Telles|marco-telles.jpg 1
|/tabs-avenged-sevenfold|Avenged Sevenfold||avenged-sevenfold.jpg |/tabs-the-beatles|The Beatles||the-beatles.jpg |/tabs-linkin-park|Linkin Park||linkin-park.jpg |/tabs-elvis-costello|Elvis Costello||elvis-costello.jpg |/tabs-tim-mcgraw|Tim McGraw||tim-mcgraw.jpg 1